image

Gegevensbescherming

De bescherming van uw gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Privacyverklaringen

Versie: 10/2019

Verantwoordelijke

De firma SchlafTEQ GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website. U vindt onze gegevens in het Impressum.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan andere ontvangers.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Toegangsgegevens/serverlogbestanden

Wij verzamelen en bewaren automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Het gaat hierbij om:

  • browsertype/-versie,
  • het gebruikte besturingssysteem,
  • referrer-URL (de laatst bezochte pagina),
  • de hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen (IP-adres),
  • de tijd van de serveraanvraag,
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens en
  • de melding of het ophalen is gelukt.

De IP-adressen van de gebruikers worden na afloop van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de persoonlijke of zakelijke bijzonderheden niet meer aan een achterhaalde of te achterhalen natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, of alleen wanneer daaraan onevenredig veel tijd, kosten en arbeidskracht worden besteed. De gegevens in de zogenaamde logbestanden worden door ons in geanonimiseerde vorm geëvalueerd om de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, alsook om fouten sneller op te sporen en te corrigeren. Ze worden ook gebruikt om de servercapaciteiten te beheren, om zo nodig de overeenkomstige gegevensvolumes ter beschikking te kunnen stellen.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via een formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gedurende 6 maanden door ons bewaard voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief

U hebt de mogelijkheid om u via onze website te abonneren op een e-mailnieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Om u gerichte informatie te kunnen bieden, verzamelen en verwerken wij ook vrijwillig verstrekte informatie over interessegebieden. Zodra u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om uw aanmelding te bevestigen.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving of (ook in het geval van de e-mailnieuwsbrief) door te klikken op de afmeldlink, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

Doorgeven van gegevens aan derden

De door ons verzamelde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of facturering of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. De aldus doorgegeven gegevens mogen uitsluitend door onze dienstverleners worden gebruikt voor het vervullen van hun taak. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en hebben schriftelijk opdracht gekregen. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van de door ons aangewezen dienstverleners.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Meer informatie over de op deze website gebruikte cookies vindt u hier.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om het gebruik van de website door u te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browser de relevante instelling te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website de code »anonymizeIp« aan Google Analytics is toegevoegd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

Marketo

Deze website gebruikt Marketo, een webanalyse- en marketingdienst die wordt aangeboden door Marketo EMEA Ltd. in Dublin, Ierland ('Marketo'). De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Marketo in Ierland en daar opgeslagen. Marketo zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het websitegebruik en het internetgebruik aan ons te leveren. Marketo wordt voorts gebruikt om door u ingevulde gegevens in formulieren op onze website in de cookie op te slaan. Meer informatie over gegevensbescherming bij Marketo vindt u op documents.marketo.com/legal/privacy/.

Java-Scripts

Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens door Google, haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Recht op informatie en intrekking

U hebt het recht op informatie, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede het recht op gegevensoverdracht. U hebt ook het recht om de toestemming in te trekken die u eventueel hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan de intrekking onverlet. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at).